โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์” ในหัวข้อเรื่อง “เครื่องวิทยุ รับ-ส่ง และสายอากาศ” ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
โดยคณะวิทยากรจาก
ร้านวิทยุสื่อสารนครสวรรค์แฮมเซอร์วิส รวมกับกลุ่ม เจ้าพระยากรุ๊บ 145,150 MHz

HS6 WAU,
HS6 WGX,
HS6 XYS,
E20 BXO,
E23 LWZ,
HS6 RDH,
HS6 WDF,
E23 MBV

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ คณะวิทยากร ยังได้มอบสายอากาศทำขึ้นในการอบรบทั้งหมดมอบให้แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/datacentermw/

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

About admin