ตารางเรียน และตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างพื้นฐาน

About admin