โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษรวมกับทีมศรัทธานานาชาติ โดยในช่วบเช้าได้มีการฝึกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยทีมงานศรัทธานานาชาติ และช่วงบ่ายมีการฝึกทักษะฟุตบอล และมีการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระหว่างทีม วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ กับ ทีมศรัทธานานาชาติ ด้วย

สามารถดูรูปทั้งหมดได้ ที่นี่

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

About admin