ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech