คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ 769/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ปีการศึกษา 2560 >คลิ๊กที่นี่<

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech