พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือโรเวอร์ และลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

About admin