ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนนักศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนนักศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

About admin