วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ จุดบริการ อบต.เขาชนกันและ อบต.แม่เปิ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๔ มี.ค.๖๑ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่วงก์(นายอาคม แย้มนวล) ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ประชาชน ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด

สามารถรับชมรูปภาพทั้งหมดได้   ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

About admin