เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ภายในวันที่17 พ.ค.61
ณ. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech