ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ( Youth Greenovation Award 2018 )

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ( Youth Greenovation Award 2018 )

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech