ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพราะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech