ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ

ประเภทที่-1-ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต-2561 (1)

ประเภทที่-2-ด้านการประกอบอาชีพ-2561

ประเภทที่-3-เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน-2561

ประเภทที่-4-ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร-2561

ประเภทที่-5-ด้านหัตถศิลป์-2561

ประเภทที่-6-ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว-2561

ประเภทที่-7-ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย-2561

ประเภทที่-8-ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-2561

ประเภทที่-9-กำหนดโจทย์-Internet-of-Thing-2561

ประเภท-10-การนำเสนอภาษาอังกฤษ-2561-1

About ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ mwtech