ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech