คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ราชการ ประจำปี 2562

คำสั่งมอบหมายหน้าที่

 

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech