ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech