ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ.doc 4ราย

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech