ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ.doc 4ราย

About ฝ่ายบริหารทรัพยากร mwtech