ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

About งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร