ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตราhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ-จำนวน-2-อัตรา.pdf

About งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร