ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำเเหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ 2562http://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-เจ้าหน้าที่ธุรการ-2562.pdf

About งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร