เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (รอบที่ 2)

ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

About admin