ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบที่ 2)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

About admin