ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบที่ 2 )

ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

About admin