ผู้บริหาร

 

 

 นายยุทธพิชัย กล้าหาญ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

 

  นายทำนอง  เสือพาดกร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นางเนาวรัตน์  ภูศรีฐาน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายสุริยพงค์  อึ้งประสูตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

About the Author