ผู้บริหาร

 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ป้อม

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 Kittiyawadee1 นางกฤติยาวดี  โพธิ์อ่อง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายปรียา โคตาจตุรพักตร์

ทำหน้าที่ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

About the Author