หัวข้อ : เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ห้องประชุมฯ
วันที่โพสต์ : 2021-09-05 14:07:52 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์