หัวข้อ : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเหมรัฐ สวัสดิ์ผล ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานเปิดงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในสถานศึกษา Fix it - จิตอาสาฯ
วันที่โพสต์ : 2022-06-27 08:53:21 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์