วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10/1 หมู่ 10 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
เบอร์โทร 056-238095 www.mwtech.ac.th
ข้อมูลงบประมาณวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565