Block
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มงานพัสุด ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โครงการจัดบรม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยมีวิทยากรภายนอก จำนวน ๒ คนในการอบรม จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขา แม่วงก์ และเขาชนกันและวิทยากรภายใน ๑ คน นางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ ครูแผนกวิชาการบัญชี เป็นวิทยากรในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและคณะกรรมการในการคัดเลือกแผนธุรกิจ

อ่านต่อ »

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการ ให้บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
➡️➡️➡️ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 ณ หมู่ 5 บ้านเนินใหม่ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์📢📢📢

อ่านต่อ »

กิจกรรมตามโครงการพิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดกิจกรรมตามโครงการพิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

อ่านต่อ »
Previous
Next

บริการออนไลน์

E-SERVICE

กิจกรรมของวิทยาลัย

กิจกรรมของวิทยาลัย

MWTECH CHANNEL

อศจ.

Scroll to Top