หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกตั้งนายก อวท. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทยฯ
วันที่โพสต์ : 2021-09-08 10:00:18 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์