หัวข้อ : วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ
วันที่โพสต์ : 2022-06-02 16:07:13 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์