หัวข้อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดพิธีไหว้ครูสามัญและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีนายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานฯ
วันที่โพสต์ : 2022-06-17 12:15:47 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์