หัวข้อ : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ฯ
วันที่โพสต์ : 2022-06-27 08:41:50 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์