ass="dropdown-item" href="http://www.mwtech.ac.th/mwtech/data_base.php" target="_blank">สวนพฤกษศาสร์โรงเรียนร


หัวข้อ : วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้รับมอบหมายจาก ท่านประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฯ
วันที่โพสต์ : 2022-07-27 12:24:07 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์