ass="dropdown-item" href="http://www.mwtech.ac.th/mwtech/data_base.php" target="_blank">สวนพฤกษศาสร์โรงเรียนร


หัวข้อ : วันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การมั่วสุมการพนันฯ
วันที่โพสต์ : 2022-09-02 17:40:16 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์