ass="dropdown-item" href="http://www.mwtech.ac.th/mwtech/data_base.php" target="_blank">สวนพฤกษศาสร์โรงเรียนร


หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาว โดยมี นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ฯ
วันที่โพสต์ : 2022-09-12 15:17:30 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์