ass="dropdown-item" href="http://www.mwtech.ac.th/mwtech/data_base.php" target="_blank">สวนพฤกษศาสร์โรงเรียนร


ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่โพสต์ : 2022-09-29 14:05:07

หัวข้อ : วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย :: เข้าชม :: 13


วันที่โพสต์ : 2022-09-12 15:19:25

หัวข้อ : วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทันตแพทย์ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ฯ :: เข้าชม :: 19


วันที่โพสต์ : 2022-09-12 15:16:11

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาว โดยมี นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ฯ :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-09-02 17:43:20

หัวข้อ : วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการมูลนิธิ The SET Foundation นำโดย คุณ Martyn Bayne รองประธานมูลนิธิ The SET Foundationฯ :: เข้าชม :: 35


วันที่โพสต์ : 2022-09-02 17:40:16

หัวข้อ : วันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การมั่วสุมการพนันฯ :: เข้าชม :: 49


วันที่โพสต์ : 2022-08-19 10:21:42

หัวข้อ : เช้าวันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ๒๖ ปี วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งฯ :: เข้าชม :: 46


วันที่โพสต์ : 2022-08-19 10:13:50

หัวข้อ : วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ :: เข้าชม :: 43


วันที่โพสต์ : 2022-08-19 10:09:41

หัวข้อ : วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีการติดตามและนิเทศโครงการการสร้างBest Practice ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ "โครงการรองเท้าหนูอยู่ไหน"ฯ :: เข้าชม :: 64


วันที่โพสต์ : 2022-08-15 10:49:50

หัวข้อ : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ :: เข้าชม :: 45