ass="dropdown-item" href="http://www.mwtech.ac.th/mwtech/data_base.php" target="_blank">สวนพฤกษศาสร์โรงเรียนร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่โพสต์ : 2022-10-04 11:42:52

หัวข้อ : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 9


วันที่โพสต์ : 2022-09-12 11:59:20

หัวข้อ : ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองดิจิตอลและอนาล็อกแบบเมนบอร์ด :: เข้าชม :: 24


วันที่โพสต์ : 2022-09-06 15:35:40

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :: เข้าชม :: 34


วันที่โพสต์ : 2022-08-09 09:26:41

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 :: เข้าชม :: 72


วันที่โพสต์ : 2021-12-14 16:15:14

หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รายละเอียดฯ :: เข้าชม :: 287


วันที่โพสต์ : 2021-11-22 17:12:30

หัวข้อ : ประกาศร่างประกวดราคาและประการเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ :: เข้าชม :: 283


วันที่โพสต์ : 2021-11-16 16:12:56

หัวข้อ : ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 :: เข้าชม :: 285


วันที่โพสต์ : 2021-11-10 13:25:25

หัวข้อ : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา :: เข้าชม :: 298