หัวข้อ : ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่โพสต์ : 2022-08-09 09:26:41 ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสารแนบ : files/328-20220809.pdf