ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
ใบสมัครการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แบบนำเสนอคุณลักษณะ กา […]

แบบฟอร์มใบสมัคร “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” และแบบนำเสนอคุณลักษณะการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

ใบสมัครการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แบบนำเสนอคุณลักษณะ กา […]

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 http […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 http […]

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ทำการแจกโบว์สีดำ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมถวา […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์แจกโบว์สีดำให้กับนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ทำการแจกโบว์สีดำ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมถวา […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายควา […]

พิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายควา […]

มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

มหกรรมอาชีวศึกษาจังวัดนครสวรรค์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางสุด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)  […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางมะละกอ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

การแข่งขันวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]