ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 http […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2559 http […]

  ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ แบบคุณลักษณะ แบบคุณลักษณะ ของผลงาน11ประเภท_ไฟล์word ว-สอศ.-2_3_ไฟล์word  […]

ข้อมูล ข้อกำหนดของสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2559

  ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ แบบคุณลักษณะ แบบคุณลักษณะ ของผลงาน11ประเภท_ไฟล์word ว-สอศ.-2_3_ไฟล์word […]

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขวันที่ 9/9/59) ไฟล์   &nbsp […]

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขวันที่ 9/9/59)

รายชื่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (แก้ไขวันที่ 9/9/59) ไฟล์   &nbsp […]

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ปฎิทินงานทะเบี […]

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (ปฎิทินงานทะเบี […]

จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เรียน ครูผู้สอนทุกท่านส่งผลบันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 1-18 ภาคเรี […]

แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

จากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เรียน ครูผู้สอนทุกท่านส่งผลบันทึกหลังการสอนสัปดาห์ที่ 1-18 ภาคเรี […]

โปรแกรม STD ลิงค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0B1M70g33oChJaV9KZlp2RlpQcTg/view?usp=sha […]

โปรแกรม STD

โปรแกรม STD ลิงค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/0B1M70g33oChJaV9KZlp2RlpQcTg/view?usp=sha […]

อัลบั้มภาพกิจกรรม
มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

มหกรรมอาชีวศึกษาจังวัดนครสวรรค์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางสุด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)  […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางมะละกอ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

การแข่งขันวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา  […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา […]

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]

โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปี 2558

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]