ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ2562

แบบฟร์อมขออนุมัติเดินทางไปราชการฯ

บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ2562

คำสั่ง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรังปรุงอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

คำสั่ง ปรับปรุงอาคารอำนวยการ

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 ท่าน

การรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 3 ท่าน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และพนักงานขับรถ img082

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและพนักงานขับรถ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และพนักงานขับรถ img082

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

การติดตามประเมินผลและยกย่องชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]