ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงงาน แบบฟอร์มสรุปโครงการ

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงงาน ในภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงงาน แบบฟอร์มสรุปโครงการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกๆๆ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกๆๆ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25 […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25 […]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนนักศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก […]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนนักศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนนักศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก […]

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

 

ขอควมร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการรัฐบาล

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ 769/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ 769/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน […]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว คลิ๊กที่นี่  

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว คลิ๊กที่นี่  

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กรุณา คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 กรุณา คลิกดาวน์โหลด

อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

การติดตามประเมินผลและยกย่องชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ […]

โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ […]