ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีกา […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีกา […]

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ   คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส […]

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ   คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการส […]

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ คำสั่งกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำปี ๒๕๕๙

ร่าง คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๓๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียดดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบ คำสั่งกีฬาสี วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำปี ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การอยู่ค่ายพักแรมและพิธ […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๓๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน การอยู่ค่ายพักแรมและพิธ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู http://www.mwtech.ac. […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู http://www.mwtech.ac. […]

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

โครงการวิทยาลัยฯพบผู้ปกครอง และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ  […]

จุดเทียนถวายความอาลัยและถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยผู้อำนวยการ นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพว […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี 23 ต.ค. 59

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยผู้อำนวยการ นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพว […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ทำการแจกโบว์สีดำ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมถวา […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์แจกโบว์สีดำให้กับนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ทำการแจกโบว์สีดำ ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมถวา […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายควา […]

พิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีลงนามถวายควา […]