ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เชิญชวน ประชาชน ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น คลิก ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอเปิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เชิญชวน ประชาชน ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและขอประกาศเปิดระยะสั้น

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เชิญชวน ประชาชน ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น คลิก ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอเปิ […]

กำหนดการงานทวิภาคี คลิก

กำหนดการงานทวิภาคีภาคเรียนที่2/2560

กำหนดการงานทวิภาคี คลิก

กำหนดการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก

กำหนดการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก

บันทึกแจ้งครูผู้สอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ รายละเอียดดังแนบนี้  คลิก 1 และ คลิก 2  

บันทึกแจ้งครูผู้สอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ วันที่ 18 กันยายน 2560

บันทึกแจ้งครูผู้สอนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ รายละเอียดดังแนบนี้  คลิก 1 และ คลิก 2  

แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างยนต์และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก

ตารางเรียน ตารางสอนภาคฤดูฝนประจำปีการศึกษา 2560

แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างยนต์และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก

การส่งแผนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก  

การส่งแผนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560

การส่งแผนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก  

การส่งบันทึกหลังการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก  

การส่งบันทึกหลังการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560

การส่งบันทึกหลังการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก  

เชิญประชุมจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก

เชิญประชุมจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560

เชิญประชุมจัดทำตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2560 คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การติดตามประเมินผลและยกย่องชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ […]

โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย 1.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 2.นายปรีชา โพธิ์ […]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]