ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ2562http://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศรับสมัคร […]

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ2562http://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/ประกาศรับสมัคร […]

ฟอร์มบันทึกข้อความส่งแก้-0

ฟอร์มบันทึกข้อความส่งแก้-0

ฟอร์มบันทึกข้อความส่งแก้-0

กำหนดการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศรายชื่อผู้ผ่ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศรายชื่อผู้ผ่ […]

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบนักการภารโรงhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศร […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบนักการภารโรงhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศร […]

รับสมัครนักการภารโรงhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/รับสมัครนักการภารโรง.pdf

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครนักการภารโรงhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/08/รับสมัครนักการภารโรง.pdf

สำหรับครูผู้สอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา

คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

สำหรับครูผู้สอน สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/201 […]

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/201 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกา […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกา […]

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ แบบฟอร์มโครงการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตราhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ประก […]

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตราhttp://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/ประก […]

รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายชื่ิอนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้ ดำเนินการสอบ V-Net ในประดับชั้น ปวช.3 ประจำปีการ […]

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2/2560

พิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผ […]

การติดตามประเมินผลและยกย่องชูเกียรติสถานศึกษา ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษร่วมกับทีมศรีทธานานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการฝึกทักษะภาษา […]