ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กำหนดวัน เวลา สถานท […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กำหนดวัน เวลา สถานท […]

สามารถทำแบบสอบถามได้โดยการคลิ๊ก Link ที่อยู่ด้านล่างข้อความนี้ http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/rese […]

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถทำแบบสอบถามได้โดยการคลิ๊ก Link ที่อยู่ด้านล่างข้อความนี้ http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/rese […]

http://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2016/07/1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

http://www.mwtech.ac.th/wp-content/uploads/2016/07/1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน http://ประ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน http://ประ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมรณรงค์ “การออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม ว […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมรณรงค์ “การออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมรณรงค์ “การออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม ว […]

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

อัลบั้มภาพกิจกรรม
มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

มหกรรมอาชีวศึกษาจังวัดนครสวรรค์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางสุด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)  […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางมะละกอ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

การแข่งขันวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา  […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา […]

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]

โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปี 2558

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]