ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูพิเศษสอน และตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 รอบที่2    

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 รอบที่2    

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดัง […]

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดัง […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการมอบประกาศนียบัตร ประจำ […]

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่ ๐๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการมอบประกาศนียบัตร ประจำ […]

ประกาศ เรื่องกำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังแนบนี้ ประกาศกำห […]

ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา๒๕๕๙

ประกาศ เรื่องกำหนดการลงทะเบียนและเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังแนบนี้ ประกาศกำห […]

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนี […]

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)และหลักสูตรประกาศนี […]

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย ผู้อำนวยการ ชัยณรงค์ คัชมาตย์ คณะผู้บริหาร คุณะคร […]

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวิฒิ มาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัด “โครงการนำผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมจัดกิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

โครงการวิทยาลัยฯพบผู้ปกครอง และผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดโครงการวิทยาลัยฯ พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2/2559 และได้นำผลงานสิงประดิ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ  […]

จุดเทียนถวายความอาลัยและถวายสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีการ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยผู้อำนวยการ นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพว […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี 23 ต.ค. 59

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยผู้อำนวยการ นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพว […]