ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

แจ้งแนวทางการรับระเบียนผลการเรียน รบ.1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา สามารถดูร […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา สามารถดูร […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้  […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ […]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 (ร่าง) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ร่าง) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing (ร่าง) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing

ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ชุดปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing

ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2

อัลบั้มภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา สามารถดูร […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์เข้าร่วม งานเปิดรั้วโรงเรียนบ่อยางวิทยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา สามารถดูร […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้  […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานการเปิดบ้านวิชาการ ๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ […]

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่ […]

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องวันในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่ […]

โครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดหน่วยบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ […]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561