ข่าวรับสมัคร/จัดซื้อจัดจ้าง/คำสั่ง/ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
ตามที่งานบุคลากรได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  เลขที่ 098/2559 ลงวันที […]

ประกาศ ขอยกเลิกคำสั้งมอบหมายหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ตามที่งานบุคลากรได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์  เลขที่ 098/2559 ลงวันที […]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฉบับแก้ไขล่าสุด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว ฉบับแก้ไขล่าสุด

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฉบับแก้ไขล่าสุด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ขอยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของเวลาปฏิทินการดำเนินงาน จึงขอยกเลิกป […]

ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ขอยกเลิกประกาศ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของเวลาปฏิทินการดำเนินงาน จึงขอยกเลิกป […]

อัลบั้มภาพกิจกรรม
มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

มหกรรมอาชีวศึกษาจังวัดนครสวรรค์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

มหากรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา  2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  “สุดยอ […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางสุด

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)  […]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) อบต.ปางมะละกอ

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) […]

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

การแข่งขันวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา

วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวงดนตรีสากลคนพันธุ์อา โดยได้รับร […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา  […]

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองปล้อง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2558 โดยมีนักเรียน นักศึกษา […]

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]

โครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปี 2558

วิทยาลัยได้จัดโครงการวิทยาลัยพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประ […]