# Name
666 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบค่ะ
667 วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โดย ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู