# Name
682 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และบุคลากร ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ โดยการทาสีรั้วฯ
683 วันเสาร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ กรกฎาคม