# Name
768 วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของสถาบันชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ฯ
769 บทคัดย่อโครงงานวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565