# Name
739 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯ
740 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)