# Name
834 วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนฯ
835 นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ