# Name
636 วันพุธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
637 เปิดแล้ว!! วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครฯ