# Name
673 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู รายละเอียดสามารถคลิกติดตามได้ค่ะ
674 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง กำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รายละเอียดดังแนบค่ะ