# Name
846 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖