# Name
838 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
839 วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ