# Name
704 วันพุธ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูพิเศษสอน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ฯ
705 วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายปรียา โคตาจตุรพักตร์ ผู้แทนฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกฯ