# Name
688 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีฯ
690 ผลการประเมินแผนธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประกอบการธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)